<ins id="dhcyd"></ins>
<address id="dhcyd"><i id="dhcyd"></i></address>
<cite id="dhcyd"></cite>
<cite id="dhcyd"></cite>
<ins id="dhcyd"><ruby id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></ruby></ins>
<cite id="dhcyd"></cite>
<ins id="dhcyd"><i id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></i></ins><progress id="dhcyd"></progress>
<cite id="dhcyd"><span id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></span></cite>
<ins id="dhcyd"></ins>
<var id="dhcyd"></var>
<progress id="dhcyd"></progress><progress id="dhcyd"><i id="dhcyd"><address id="dhcyd"></address></i></progress><ins id="dhcyd"></ins>
<dl id="dhcyd"><ins id="dhcyd"></ins></dl>
  当前位置:首页>服务中心>药学服务>一致性评价服务
  创新药服务
  仿制药服务
  一致性评价服务

   为客户提供高效的、高性价比的、一站式的、专业的仿制药一致性评价服务,协助客户取得一致性评价批件,包括药学评价服务和生物等效性评价服务。

   固体制剂一致性评价
   茶碱缓释片:制剂+生物等效性研究
   阿莫西林胶囊:制剂+生物等效性研究
   布洛芬颗粒:制剂+生物等效性研究
   盐酸二甲双胍片:制剂+生物等效性研究
   维生素B2片:制剂
   维生素B6片:制剂
   维生素D2软胶囊:制剂
   注射剂一致性评价
   注射用奥美拉唑钠
   注射用泮托拉唑钠
   注射用氨曲南
   注射用赖氨匹林
   注射用果糖二磷酸钠
   注射用盐酸丙帕他莫
   紫杉?#30002;?#23556;剂
  江苏威凯尔 Top 大地线上娱乐
  <ins id="dhcyd"></ins>
  <address id="dhcyd"><i id="dhcyd"></i></address>
  <cite id="dhcyd"></cite>
  <cite id="dhcyd"></cite>
  <ins id="dhcyd"><ruby id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></ruby></ins>
  <cite id="dhcyd"></cite>
  <ins id="dhcyd"><i id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></i></ins><progress id="dhcyd"></progress>
  <cite id="dhcyd"><span id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></span></cite>
  <ins id="dhcyd"></ins>
  <var id="dhcyd"></var>
  <progress id="dhcyd"></progress><progress id="dhcyd"><i id="dhcyd"><address id="dhcyd"></address></i></progress><ins id="dhcyd"></ins>
  <dl id="dhcyd"><ins id="dhcyd"></ins></dl>
   <ins id="dhcyd"></ins>
   <address id="dhcyd"><i id="dhcyd"></i></address>
   <cite id="dhcyd"></cite>
   <cite id="dhcyd"></cite>
   <ins id="dhcyd"><ruby id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></ruby></ins>
   <cite id="dhcyd"></cite>
   <ins id="dhcyd"><i id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></i></ins><progress id="dhcyd"></progress>
   <cite id="dhcyd"><span id="dhcyd"><progress id="dhcyd"></progress></span></cite>
   <ins id="dhcyd"></ins>
   <var id="dhcyd"></var>
   <progress id="dhcyd"></progress><progress id="dhcyd"><i id="dhcyd"><address id="dhcyd"></address></i></progress><ins id="dhcyd"></ins>
   <dl id="dhcyd"><ins id="dhcyd"></ins></dl>